Kritisk til miljøvernministerens LNG-svar

Venstre har sendt skriftlig spørsmål til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim om LNG-anlegget i Risavika som bygges uten at det er gitt tillatelse etter forurensingsloven. Helge Solum Larsen er kritisk til Solheims innholdsløse svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande og Helge Solm Larsen

Foto: Christoffer Biong

I mai stilte Venstre-leder Trine Skei Grande følgende spørsmål til miljø- og utviklingsministeren Erik Solheim: «Vil statsråden se nærmere på bakgrunnen for at Skangass AS bygger nytt LNG-anlegg i Risavika uten de nødvendige tillatelser etter forurensningsloven?»

Bakgrunnen er at Venstre frykter saksbehandlingen i Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) er å regne som en formalitet fordi tall fra januar viser at Klif har sagt ja i de 344 siste søknadene om utslippstillatelser.
Skangass har fått hard kritikk blant annet fra fylkesmannen i Rogaland som reagerer på at LNG-anlegget er bygget uten at det er gitt tillatelse etter forurensingsloven. Fylkesmannen skriver i sitt høringsbrev mellom annet: “Fylkesmannen ser at anlegget snart er ferdig bygd og planlagt sett i prøvedrift denne våren. Me reknar med at Skangass as gjer dette på eiga rekning og håper at bygginga uten løyve frå forueiningsstyresmaktene, ikke gir signal om at sakshansaminga hjå Klif berre er ein formsak.”

I sitt svar sier Solheim at bygging av anlegg eller konstruksjoner som igangsettes før tillatelse etter forurensningsloven foreligger, gjøres på eiers egen regning og risiko, men at han ikke ellers vil uttale seg nærmere om LNG-saken.

Tank, industri

Foto: Microsoft clip art

— At miljø- og utviklingsministeren påpeker at Skangass AS bygger anlegget for egen risiko er jo åpenbart, men det er et tankekors at Skangass tydeligvis har vurdert risikoen for pålegg fra Klima- og forurensingsdirektoratet som liten. Dette spørsmålet handler ikke isolert sett om saken til Skangass, slik Solheim velger å tolke det, men om hvordan industrien opplever at forurensningsloven praktiseres. Det er nettopp derfor Solheim burde satt seg nærmere inn i bakgrunnen for at dette anlegget bygges uten de nødvendige tillatelsene på plass, mener Solum Larsen.
Han er godt kjent med engasjement hos naboene, som lenge har kjempet mot LNG-anlegget.
— En av grunnene til at vi har denne forvaltningen i Norge er jo nettopp at kommentarer og innspill fra dem som er berørt skal spille en rolle. Jeg mener en slik etablering hadde stått seg på om også denne parten i saken følte at de hadde blitt hørt, sier han.
-Her utviser Solheim en altfor slapp og tilbakelent holdning til en sak som kan være av stor prinsipiell betydning. Man får dessverre en følelse av at SV har mistet engasjement for miljøpolitikken i regjering.

Les mer i Aftenbladet her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**