Hva vil vi med Østfold-skolen?

Venstres mål for Østfold-skolen er tettere oppfølging av hver elev og flere utdanningstilbud nær der elevene bor, ikke færre lærere og tvangsflytting av elever til teoretiske fag. “Gjennom hele denne perioden har Østfold Arbeiderparti sett seg blind på bunnlinja og styrt Østfold-skolen med korttenkt blårusspolitikk,” skriver leder i Østfold Unge Venstre, Per Magnus Finnanger Sandsmark i denne kronikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Halden Arbeiderblad

Den store utfordringen i videregående skole er ikke, slik Ap hevder, at elever velger såkalte dyre tilbud som de trives på, som naturbruk, musikk, dans og drama, formgivning eller medier og kommunikasjon. Den store utfordringen er at stadig flere elever faller ut av videregående skole, og ikke får fullført utdanning som senere kan føre til at de aldri kommer inn i arbeidsmarkedet. Venstres løsning på dette er tettere oppfølging av hver elev og flere utdanningstilbud nær der elevene bor, ikke færre lærere og tvangsflytting av elever til teoretiske fag.

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

Gjennom hele denne perioden har Østfold Arbeiderparti sett seg blind på bunnlinja og styrt Østfold-skolen med korttenkt blårusspolitikk. Venstre ønsker en dreining i Østfold-skolen der elevenes læring, og langsiktig tenkning om fremtidens Østfold står i sentrum. I framtiden skal Norge leve av kloke hoder, da må vi ha en bedre skole. En bedre skole får man bare med kunnskapsrike og gode lærere, som underviser i fag som elevene virkelig brenner for og vil utdanne seg i. Vi skal være stolte av at mange østfoldinger velger yrkesfag i videregående skole. Vi bør bruke dette til en styrke, til vår fordel. Ingen skal være så gode som oss på praktisk fagarbeid. Vi skal også være stolte av alle de som velger å gå kreative linjer på videregående skole. Vi trenger østfoldinger med høy kompetanse innen kunst, musikk, dans, teater og medier for å utvikle Østfold som kultur- og nyskapingsfylke.

Ap har stått i spissen for å legge ned utdanningstilbudet innen interiør i Østfold. De har også lagt ned formgivning på St. Olav, Halden og Mysen, samt redusert tilbudet på Kirkeparken. Tilbudet innen dans i Halden, som var det eneste sør for Moss, er også nedlagt. Venstre har stemt i mot alle disse endringene, og har i stedet foreslått kutt i antall frikjøpte politikere og å utsette gratis frukt i skolen. Dessverre har vi ikke fått flertall for å sette elevene i sentrum i Østfold-skolen. Etter fylkestingsvalget kan det bli annerledes.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Leder, Østfold Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**