Har du lyst til å bli lokalpolitiker?

Risør Venstre har startet valgforberedelsene frem mot fylkes- og kommunevalget høsten 2011. En valgnemd er allerede i gang med de første valgforberedelsene og ønsker mange innspill fra enkeltpersoner, lag, foreninger, velforeninger, ansatte, bedriftsledere, eiere av hytter og fritidshus i Risør og ikke å forglemme våre mange besøkende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) er med i Risør Venstres valgnemd

Dag Jørgen Hveem (V) er med i Risør Venstres valgnemd
Foto: Trond Svenningsen

Kom med dine innspill til Venstres valgnemd, du finner navnene på vår hjemmeside hvor du også kan melde deg inn som medlem. Du kan også sende dine kommentarer og forslag via e-post [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**