Venstres landsstyre prioriterer kyststamvegen

Venstre vil prioritere en forsert utbygging av Kyststamvegen, E39, og ønsker at prosjektet skal planlegges samlet. -Vegen er særdeles viktig for landsdelens næringsliv sier Helge Solum Larsen, som nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Bergen og Stavanger med omland ligger 20 mil fra hverandre og har samlet nesten 900 000 innbyggere. At en region med et så betydelig befolkningsgrunnlag og aktivt næringsliv ikke har en gjennomgående fungerende stamveg er ikke akseptabelt, skriver landsstyret i sin uttalelse.

-Venstre ønsker en planlegging av kyststamvegen som klart tydeliggjør at dette er et regionalt vegprosjekt for landsdelen. Dette veganlegget skal ikke bygges for å løse lokaltrafikale utfordringer, slik foreksempel planleggerne ønsker å gjøre i Stavanger. Det er vestlandets hovedveg som må bygges og standarden skal være gjennogående, sier Solum Larsen.

Venstre registrerer med glede at NHO og LO i de fire vestlandsfylkene samlet er enige om å prioritere kyststamvegen og mener dette står som eksempel til etterfølgelse for politiske beslutningstakere i fylkene.
-At arbeidslivsorganisasjonene gjør dette viser hvor viktig denne vegen er for næringslivet, sier Solum Larsen. Vestlandet har et sterkt vareproduserende eksportorientert næringsliv.
-Det er et stadig trykk for alle slags mulige vegprosjekt i Norge. Ønskene overstiger klart hva som er mulig innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Venstres vedtak er et klart uttrykk for hvilket vegprosjekt Venstre forplikter seg til å gjennomføre, sier Solum Larsen.

Les hele landsstyres uttalelese her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**