Gran Venstre etterlyser plan for utbedring av kommunale veger

I brev til ordføreren i Gran kommune, etterlyser Gran Venstre en framdriftsplan for utbedring av kommunale veger. Dette bl.a. med bakgrunn i henvendelse fra beboere ved Falangveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Styret i Gran Venstre har bl.a. fått henvendelse fra beboere ved Falangveien som etterlyser tilbakemelding på når kommunen har planlagt å gjennomføre utbedring av veien. Situasjonen beskrives som uholdbar både hva angår standard, økt trafikk mengde og støvplager. Etter det Gran Venstre kjenner til, er dette situasjonen også for flere andre kommunale veger, og da særlig grusveier. Vi ser at mange av de kommunale veiene ikke har en tilfredsstillende standard sett i forhold til økende trafikk, herunder også med større kjøretøy. På grusveiene er det også betydelig støvproblemer. Vi vil med denne bakgrunn be om å oss forelagt planlagte tiltak og framdriftsplan for trafikksikring, utbedring og vedlikehold av kommunale veger. Dette ikke minst sett i lys av forventede støvplager på grusveiene i den årstiden vi nå er inne i.

Med hilsen

Hanne Magnussen
Leder
Knut Viset
Nestleder/sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**