Styrk lærernes kompetanse

– Regjeringens ordning for videreutdanning fungerer ikke godt nok. En del av årsaken skyldes finansieringen, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen til Aftenbladet i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Han trekker fram at Venstre vil finansiere lærerløft med skolefrukt-penger. I går sendte også Venstre et forslag til Stortinget som innebærer at staten tar en større andel av kostnadene for videreutdanningen.

Helge Solum Larsen

Foto: Alexander Sjursæther

– Lærernes kompetanse er det aller viktigste for barnas læreutbytte. Mye viktigere enn en frukt, sier Solum Larsen.

– Frukt og grønt er ren symbolpolitikk, sier han. -Kommunene får lite igjen for pengene staten har pålagt dem å bruke. Det er snakk om 100 millioner som kan brukes på en mye mer fornuftig måte.

I tillegg til fruktpengene, vil Venstre legge ytterligere 225 millioner kroner i lærernes videreutdanningspott. Disse pengene vil Solum Larsen hente fra elevene gjennom å reversere planene om en gradvis utvidelse av skoledagen.

– Det er helt meningsløst å øke skoledagen uten først å øke lærernes kompetanse, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**