Venstre prioriterer kyststamvegen E39

Landsstyremøtet i Venstre 13. juni 2010 vedtok ei uttale om å prioritere kyststamvegen E39. – I Møre og Romsdal er vi glade for ein klar og tydelig uttale på eit tema som også var prioritert i Venstre sitt stortingsvalprogram. I dag er det inga samla planlegging og prioritering av E39, som er “hovedpulsåra” på Vestlandet. Mellom anna bør heile stamvegen som eit minimum ha gul skiljelinje. Slik er det ikkje i dag, seier fylkesleiar Jens Johan Hyvik i ein kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttale

Venstre vil prioritere en forsert utbygging av Kyststamvegen, E39. Det er svært viktig for landsdelens næringsliv, for bedre kollektivtransport og for turismen at planlegging og utbygging kommer i gang. Venstre mener veganlegget må planlegges samlet, med færrest mulige konfliktpunkt som samleveg for lokaltrafikk. Dette vil gjøre prosjektet robust både med hensyn til mennesker og miljø.

Bergen og Stavanger med omland ligger 20 mil fra hverandre og har samlet nesten 900 000 innbyggere. At en region med et så betydelig befolkningsgrunnlag og aktivt næringsliv ikke har en gjennomgående fungerende stamveg er ikke akseptabelt.

Venstre registrerer med glede at NHO og LO i de fire vestlandsfylkene samlet er enige om å prioritere kyststamvegen og mener dette står som eksempel til etterfølgelse for politiske beslutningstakere i fylkene. Samferdselsutfordringer løses ikke uten evne til å prioritere. Dette skjer dessverre ikke nasjonalt, hvor vi har en regjering som ikke klarer å prioritere veganlegg der det er viktigst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**