Råde i sentrum!

Råde kommunes slagord er “Råde — bygden mellom byene”. Dette er et særdeles passivt slagord, men samtidig — dessverre — så altfor treffende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Opp gjennom årene har mulighet etter mulighet gått fra Råde. Passiv tankegang blant posisjonen i politikken har gjort at store arbeidsplasser og muligheter for enorme inntekter til kommunen har gått tapt. Det er nok å nevne sykehuset som havnet på Kalnes og IKEA-etableringen som det ikke ble noe av.

Råde Venstre har som en av sine fanesaker at det er på tide å tenke nytt. "Råde i sentrum" er et mye mer offensivt slagord, som viser at vi slettes ikke er en utkant til tre byer, men tvert imot sentrum av de samme tre. Et slikt slagord viser at i Råde satser vi, i Råde vet vi at vi har en unik plassering i Østfold og i Råde tenker vi først og fremst, ja nettopp, på Råde.

De kommende årene vil Østfold utbygges mer og mer. Her bør Råde utnytte sin unike situasjon med hensyn til både plassering og ikke minst plass. Det tvinger seg frem nye videregående skoler, sentralidrettsanlegg, fylkesscener med mer. Dette bør Rådes politikere kjempe for at skal plasseres i Råde og ikke være like uinteresserte som når plasseringen av det nye sykehuset ble bestemt.

Er man på hugget nå gjør man klart til slike fylkesanliggender allerede nå. Snart vil dobbeltsporet være en realitet. Tenker man offensivt og fremtidsrettet vil for eksempel det nye stasjonsområdet bli en magnet for regionale anlegg som nevnt ovenfor, være en meget naturlig kommunikasjonssentrum for buss og tog, og ikke minst et veldig godt utgangspunkt for de som vil bo i bygda vår og pendle til utkantene av Råde.

Bli med på Råde Venstres snuoperasjon av Råde gjennom å sette tankesettet bak "Råde i sentrum" ut i livet. Sett Råde i sentrum i stedet for å sette oss i utkanten.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**