Fiber til næringsarealene på Akland

Rådmannen anbefaler at Risør kommune bruker 250.000 kroner fordelt med 125.000 til kjøp av fiberpar og 125.000 i tilskudd til prosjektet som skal sikre fiber til næringsarealene på Moland Vest og Moland Øst. Det forutsettes at det utarbeides en egen avtale med TDC AS i tråd med saken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Vil Risør kommune sikre fiber til alle næringsareal med samme vilkår?

Vil Risør kommune sikre fiber til alle næringsareal med samme vilkår?
Foto: Jan Einar Henriksen

Fiberprosjeket er kalkulert til å koste 750.000 kroner og TDC AA har sagt seg villig til å bygge fibernettet under forutsetning av at minimum fire bedrifter tegner avtale på 10 MB eller høyere på det gamle industriområdetmed en bindingstid på 36 måneder.

I tillegg forutsettes at Risør kommune kjøper fiber ti egne anlegg og eller yter anleggstilskudd på minimum 250.000 kroner!

Saken blir behandlet i formannskapet 24. juni 2010 kl 1500

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**