Gratulerer Bergen med bybanen

Venstres Helge Solum Larsen gratulerer Bergen med bybanen som åpner i dag. -En moderne skinnegående bybaneløsning er en fremtidsrettet transportløsning. Vi må la oss inspirere, det er dette vi må arbeide hardt også for få til i storbyområdet på Nord-Jæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen bybane skinner

Foto: Tore B. Kallevig

Solum Larsen er byutviklingspolitiker i Stavanger og nestleder i Venstre.

Venstre i regjering spilte en avgjørende betydning for at det ble fattet beslutning om bybane i Bergen. -Dette viser hvor viktig det å ha en regjering som faktisk ønsker å satse på effektive miljøvennlige transportløsninger i storbyene, seier Solum Larsen. -Dette burde jo nå vært viktigere enn noensinne også utfra slike prosjekters positive effekt i forhold til reduserte klimagassutslipp innenlands. Han konstaterer at dagens regjeringspartier ikke har vært villig til å sette av ekstramidler til slike nye kollektivløsninger i byene.

Det ble et overveldende flertall for skinnegående bybane på Nord-Jæren da Rogaland fylkesting behandlet saken i april. -Denne saken er den viktigste i denne valgperioden, sa Venstres gruppeleder Jarle Braut i fylkestinget og konstaterte at Venstre endelig fikk regionalt gjennomslag for at bybanen må bygges. Venstre har gitt sin tilslutning til bybaneplanene på Nord-Jæren, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Helge Solum Larsen ser med tilfredshet at Bergen nå er i full gang med å planlegge nye etapper i bybaneutbyggingen. -Dette er svært fremtidsrettet, vi bør følge Bergens eksempel, sier han.
– Bybanen på Nord-Jæren er det eneste transporttiltaket som evner å betydelig endre reisemiddelfordelingen i en miljøvennlig retning, sier Helge Solum Larsen. Han slår fast at bybanen er nødvendig for en bærekraftig areal og transportpolitikk i regionen.
– Det er ikke mulig å gjennomføre de regionale veiplanene heller, uten en bybane som kan endre den interne reisemiddelfordelingen. Da vil resultatet bli en økt privatbiltrafikk som det rett og slett ikke vil være kapasitet til på vegnettet, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**