Grensen mellom ytringsfrihet og blasfemi

Lars Kise vet sikkert mye om ytringsfrihet, men hans kunnskap om religioner synes heller å være lite.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Når jeg leser hans kommentar til Ole Johnny Hansens enfoldige karikatur (lørdag 6. mars) lurer jeg på om han virkelig ønsker at Varden skal være avisa til hele den mangfoldige befolkningen i Telemark eller om den skal figurere som "vårt menighetsblad"?
Ytringsfriheten og trosfriheten er to av demokratiets bærebjelker, og jeg vil hevde at disse balanserer ved hjelp av vanlig respekt og omtanke for den andre.
I en tid, hvor det fokuseres på religionsdialog fra flere hold, synes det meg lite klokt å provosere en gruppe under ytringsfrihetens dekke med en fillesak.
Disse ulykksalige "strekene" interesserer meg rett og slett ikke, men jeg føler med dem som kjenner seg selv og sin tro forulempet.
Nei, spar ytringsfriheten til der, hvor det virkelig gjelder å avdekke urettferdighet og overtramp!
Jeg ønsker at mine annerledestroende venner og medborgere kan benytte seg av en seriøs nyhetsformidling gjennom avisa uten å risikere å bli støtt eller gjort narr av.
Jeg vil oppfordre Varden til å ta det flerkulturelle Telemark på alvor og til å konsentrere seg om det vesentlige istedenfor å sløse bort spalteplass med å spikke provoserende flis.

Susanne Rimestad

Susanne Rimestad

Foto: Geir Arild Tønnessen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**