Kommentar: Hvor blir Romaniutvalget av?

Venstres Svein Abrahamsen etterlyser nedsettelsen av Romaniutvalget i et debattinnlegg i Dagbladet den 22.juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les innlegget her:

Hvor blir Romaniutvalget av?

Regjeringen varslet i november 2009 at den vil sette ned et utvalg som skal se på gjennomføringen av norsk politikk overfor romanifolket/taterne fram til i dag.

Bakgrunnen for dette var en rapport Helsingforskomiteen, som i april 2009 anbefalte Norge å sette ned en sannhetskommisjon for å granske den tidligere romani-/taterpolitikken.

I rapporten viser Helsingforskomiteen til at romanifolket/taterne ble utsatt for alvorlige og systematiske overgrep fra norske myndigheter under mesteparten av det 20. århundre. Hensikten var å fjerne folkets kultur og levemåte fra Norge. Blant virkemidlene var tvangssterilisering, å ta barna fra foreldrene, tvungen omskolering av voksne og forbud mot å bruke sitt eget språk.

Regjeringen har fortsatt ikke satt ned utvalget, over ett år etter at Helsingforskomiteen la fram sin rapport. Nå bør regjeringen snarest sette ned granskningsutvalget, slik at det kan komme i gang med det viktige arbeidet med å gjøre opp status for Norges overgrep mot romanifolket/taterne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**