Nominasjonsprosessen i Råde Venstre har startet

Nominasjonsprosessen foran neste års valg har startet, og vi vil gjerne ha forslag til listekandidater til kommunevalget 2011.Vi inviterer herved alle Rådes innbyggere til å komme med forslag på personer de mener kan gjøre en god jobb for Råde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


På grunnlag av de innkomne forslag, samtaler med de foreslåtte kandidater mv, vil nominasjonskomiteen innen 1. oktober 2010 lage en innstilling til valgliste som sendes medlemmene i Råde Venstre. Listeforslaget er offentlig.

Det er ikke noen grense for hvem man kan nominere. Vedkommende behøver blant annet ikke å være medlem av Venstre. Nominasjonskomiteens jobb er å kontakte aktuelle foreslåtte kandidater for samtykke. For å kvalifiseres som kandidat må vedkommende fylle minst 18 år i 2011 og ha bostedsadresse i Råde kommune.

Vi ber om at forslagene sendes til: Christian Holstad Lilleng, e-post: [email protected]

Vi ønsker tilbakemelding innen 31. August 2010.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen
Christian H Lilleng (sign.)

Tlf: 95 10 69 68

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**