Rogaland Venstre søker organisasjonmedarbeider

Rogaland Venstre opplever sterk medlemsvekst og øket aktivitet, og nå har vi behov for å forsterke vår organisatoriske kapasitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi søker derfor organisasjonsmedarbeider i en engasjementstilling på inntil 50%, fra høsten 2010 og fram til og med september 2011. Den som blir ansatt vil få ansvar for å følge opp Rogaland Venstres handlingsplan. Dette innebærer blant annet å følge opp lokallagenes arbeid, samarbeidet mellom fylkeslaget og fylkestingsgruppa, oppfølging av media og annet valgkampforberedende organisatorisk og politisk arbeid frem mot lokal- og fylkesvalget i 2011.

Den som ansettes må være ryddig, samarbeidsorientert, kreativ og selvstendig. Vedkommende må også dele Venstres grunnsyn. Tjenestested blir Stavanger. Noe reise må påregnes. Lønn etter avtale.

Søknad sendes på e-post til: [email protected] innen 30. juni 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**