La Kolstad være skog, ikke boligfelt!

Kolstad bør et Venstres syn få ligge i fred, skriver Venstres Erik Lundeby i et innlegg i Amta 23.06.2010 om den skogkledte åssiden som nå er søkt regulert til utvikling av 600 boliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Les innlegget her…

Kolstad Skog er et viktig markaområde for befolkningen på Skorkeberg, et av kommunens mest konsentrerte boområder. Skogsområdet er også hovedtrekk for elg i nord-sør retning i Frogn, og Fylkesmannens miljøvernavdeling gikk derfor mot når kommunen avsatte dette området til bolig ved siste kommuneplanrullering.

Erik Lundeby

Foto: Ivar Ruud Eide

-Sivilombudsmannens kritikk av kommuneplanen når det gjelder Holt-Måna gir også grunn til tvil om kommuneplanen er gyldig i forhold til Kolstad, fremholder Lundeby.

Venstre er også opptatt av at prosessen med en markagrense for Frogn blir sluttført før tettbebyggelsen utvides. Hvis ikke frykter partiet en bit for bit-utbygging der nye områder stadig blir nedbygd.

Da saken var til behandling i kommunestyret etter Venstres anke, ble den enstemmig utsatt for å gi politikerne bedre tid til å sette seg inn i saken.

-Vi i Venstre håper de andre partiene bruker tiden godt, og i det minste legger Kolstad på is inntil ny kommuneplan er vedtatt, og markagrense er fastlagt, sier Lundeby.

 Vil Kolstad bli det neste området skogsmaskinene går løs på? Bilde fra Holt skog.

Vil Kolstad bli det neste området skogsmaskinene går løs på? Bilde fra Holt skog.
Foto: Ivar Ruud Eide

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**