Dugnad for barna

“Vi må sammen ta grep for at barna i Halden skal kunne ha så gode oppvekstvilkår som mulig. Det er alarmerende at 11 % av barna i Halden lever i fattigdom og at det er stadig flere med atferdsvansker. Dette krever handling,” skriver Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

barn

Foto: Lars Ole Røed

Det er viktig at vi samler oss i Halden for å løfte oppvekstvilkårene for Haldens barn og unge. Hele 11 % av barna i Halden lever i fattigdom, i følge FAFOs nye rapport. 1 av 25 dropper ut av den videregående skolen. Halden er under karaktersnittet i ungdomsskolen, også når det gjelder ordens- og atferdskarakterer.

Dette er alarmerende, selv om det er helt riktig at mange barn og unge i Halden har det veldig bra. Dette krever at vi samarbeider for å løfte de som trenger det mest. Dette krever at partiene, kommuneadministrasjonen, frivillige lag og foreninger og innbyggerne i Halden sammen tar grep for å gjøre det best mulig å vokse opp i kommunen vår.

HAs journalist skriver feilaktig i referatet fra sist kommunestyremøte at KrF ville styrke helse- og omsorgsplanen når det gjaldt barn og unge, samt samle alle gode tiltak for barn og ungdom i Halden i en felles, forpliktende barne- og ungdomsplan. Det er mulig HAs utsendte var i et annet møte, for KrF — i likhet med Ap, SV, Pp og R — stemte nemlig mot å forbedre planen med å øke helsesøstertjenesten med 1 årsverk for ungdomsskole og videregående skole, og mot å lage en forpliktende barne- og ungdomsplan. De argumenterte til og med mot dette fra talerstolen, til tross for at både KrF og SV har programfestet å samordne og styrke barne- og ungdomstiltakene i Halden.

Venstres representanter inviterte i kommunestyret til å styrke oppvekstvilkårene for barn og unge i Halden. Invitasjonen står ved lag. Dette er for viktig til at vi skal opprettholde det kunstige skillet, som gjør det umulig å utveksle gode ideer og tiltak mellom partiblokkene i Halden. Vi i Venstre vil ha handling. Det tror og håper vi at resten av Halden også vil ha.

Per Magnus Finnanger Sandsmark
Folkevalgt, Halden Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**