Feil om Rutebiltomta, ordfører!

Dag Jørgen Hveem imøtegår i dette innlegget ordfører Knut Henning Thygesen leserinnegg i lørdagens AAB og presiserer at Krf. Frp. og Høyre ikke har noe å gjøre med Venstres utspill i forbindelse med Rutebiltomta. I innegget skriver Hveem: Ordfører Knut Henning Thygesen tar feil i lørdagens AAB når han skriver: “Venstre underslår altså at deres samarbeidspartnere i Koalisjonen stemte for avtalen”. I vårt innlegg står det innledningsvis: “Som kjent sa formannskapet ja til avtalen, mot stemmen fra Jan Einar Henriksen (V)”. Underslår?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) imøtegår ordfører Knut Henning Thygesen

Dag Jørgen Hveem (V) imøtegår ordfører Knut Henning Thygesen
Foto: Trond Svenningsen

Ordføreren reagerer også på harselerende og nedlatende tone. Hvis det er oppfattet slik, beklager jeg dette. Kritikken av selve kontrakten står imidlertid ved lag.

Venstre-ja — men utfordringer

Knut Henning skriver at vi ikke vil snakke om at Venstre støtter Roses prosjekt og ønsker å utvide til også Kragsgt. 48 B. Jo, gjerne det. Venstre (og formannskapets flertall) har sagt ja til utbygging og til å vurdere nevnte utvidelse. Men temaet nå var selve kontrakten.

Forøvrig er det stor enighet om at den besluttede utbygging av Rutebiltomta reiser betydelige utfordringer for sentrumsutviklingen, og personlig tror jeg at et begrenset forretningsareal og desto større boligareal ville ha vært bedre.

Avtalens lengde problematisk
Ordføreren forsvarer avtalens lengde (10 år). Jeg er sterkt uenig, fordi lengden kan skape (unødig) langvarig usikkerhet. Bindingen på 10 år har ikke vært gjenstand for bystyrebehandling eller offentlig debatt. Ved eventuell utvidelse av prosjektet ville det selvsagt (da) ha vært mulig å avtale forlengelse.

Knut Henning skriver at vi unnlater å nevne at “Venstre i formannskapet kunne foreslått endringer i avtalen”. Greit standpunkt, men etter min vurdering er det mest hensiktsmessig, som Venstre gjorde, å stemme nei til avtalen. Administrasjonen måtte da ha forsøkt å fremforhandle utkast til en (bedre) avtale, basert på innhentede signaler om hva som burde endres.

Rose kan (videre)selge "tomt og utbyggingsprosjekt" (etter overdragelse) med gevinst. Begrunnelsen, som Knut Henning etterlyser, er at intet i avtalen hindrer dette.

Samme pris
Kjøpesummen er knyttet til brutto forretningsareal i 1. etasje. Dette er doblet fra 1,6 til 3,2 dekar – derfor prisøkningen fra kr 300.000 til kr 600.000. Prisen er den samme som i 2005 – kr 187,50 pr. kvm, og den ligger fast uten indeksregulering også de neste 10 år. Selve tomtearealet i den nye avtalen er økt fra 3,2 til 4,3 dekar.

Knut Henning gjør et poeng av at vi unnlater å fortelle at kommunen har inntekter på tomta inntil den er overdratt. Intet stort poeng, kanskje: Inntektene er på ca kr 2.500 pr. år i eiendomsskatt og kr 500 i årlig festeavgift på drosje-bygget. Så kommer litt parkeringsavgift, som netto utgjør småpenger.

Se fremover

Ordføreren gleder seg over det nye flotte som er gjort i sentrum, men det er ikke temaet her. Gleden deles selvsagt av hele bystyret, og bevilgningene har vært enstemmige. Ingen vil kalle dette “offentlig subsidiering av næringsvirksomheten i sentrum”, som ordføreren antyder at noen vil.

Risør Venstre mener vi nå bør se fremover og jobbe konstruktivt for et best mulig resultat på Rutebiltomta, forhåpentligvis til glede for hele Risørsamfunnet.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**