Gran Venstre bør kreve folkeavstemming i spørsmålet om kommunesammenslåing

Dette er styrets foreløpige konklusjon mht til det forestående arbeidet om kommunevalgprogram

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Styret i Gran Venstre inviterte til medlemsmøte med tema om kommunesammenslåing den 21.o6 2010. Dette som ledd i det pågående arbeidet om valgprogram i tilknytning til kommunevalget i 2011. Da det kun var deler av styret som var til stede, ble medlemsmøtet omgjort til et styremøte.

I referatet fremgår det følgende:

Innspill fra Ane M Gabrielsen ble referert. Styret var enig i at spørsmålet om kommunesammenslåing på Hadeland blir tema i kommunevalgprogrammet. Det var videre enighet om at styret vil foreslå at Gran Venstre skal programfeste folkeavstemming om spørsmålet, og at Gran Venstre utarbeider mest mulig objektive vurderinger både i forhold til ulemper og fordeler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**