Mindreårige flyktninger

Risør kommune kjøper nå to boenheter på Vestlandsstykket for å ta imot 5 mindreårige flyktninger i h.h.t bystyrets vedtak om flyktningemottak i 2010. Tre alternative stedsplasseringer ble vurdert, men formannskapet vedtok torsdag å gå for kjøp av 2 nybygde boenheter på Vestlandsstykket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Formannskapet la til grunn for sit vedtak at stedet var godt egnet og at de var muligheter for utvidelse. Kjøpet dekkes med låneopptak og det er i kalkulasjonene lagt til grunn at Husbanken stiller med 40 % tilskudd.

Rådmannen og hans stab vil nå forestå kjøp og ferdigstillelse i tråd med de rammer som gitt i formannskapets enstemmige vedtak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**