God sommer fra Fredrikstad Venstre

Nå som møtekalenderen tømmes og jobbtempoet reduseres er det tid til å reflektere litt over halvåret som har gått, og halvåret som står foran oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Våren 2010 i Fredrikstad-politikken har blitt preget av den økonomiske situasjonen kommunen har kommet opp i. Veldig mange er opptatt av årsakene til at vi er kommet i denne situasjonen, ikke nødvendigvis for å lære av det til en annen gang, men for å fraskrive seg ansvar. Venstres rolle i dette har hele tiden vært å være konstruktive og handlekraftige for å bli kvitt underskuddet. Vi løper ikke fra ansvaret når det blir litt tøft, for vi er ikke et parti som tuller med pengene til folk. Vi rydder opp etter oss. Så må vi sørge på å være klare og tydelige utad når vi forklare hva som må kuttes, og hvorfor. Jeg tror folk setter pris på ærlige politikere som ikke går rundt grøten når det blir litt tøft.

Den andre store saken som har dominert i vår er trafikkpakken, eller “Fredrikstad-pakken”. Venstre har hele tiden holdt på at hovedproblemet med samferdselen i Fredrikstad i dag er at all trafikk skal igjennom St. Croix-rundkjøringen. Dette gjør trafikksystemet sårbart, og vi ønsker en ringvei eller “markalinja” for å føre gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Dette falt dessverre så lenge Frp ikke aksepterte bompenger, og Høyre gikk til AP. Det betyr ikke at vi ikke skal holde oppe trykket på markalinjen fremover. Etter min mening er det et tiltak som på et eller annet tidspunkt må komme uansett. Mens vi venter på pakken er det mye annet som kan og bør gjøres med forholdene for både syklister og kollektivbrukere i byen. Vi vil i løpet av sommeren prøve å sette fokus på kollektivtrafikken gjennom media, så følg med i bladet og Demokraten i sommervarmen.

Høsten vil selvsagt bli preget av at det nærmer seg et valg, og det skal lages program og velges folk som skal stå på Venstres liste til valget i 2011. Dette er din mulighet som medlem å påvirke hvordan byen skal styres, så ikke nøl med å sende inn forslag til saker og personer til [email protected]. Personlig mener jeg at Fredrikstad Venstre må bli enda mer synlig og tydelig på fire områder: skole, miljø/kollektivtrafikk, byutvikling og kultur, hvis vi skal vinne valget til neste år. Rommet i Fredrikstad for et liberalt, åpent og ansvarlig parti vil bare bli større fremover, og gjennom hardt målrettet arbeid skal vi fylle det rommet – og litt til.

Med ønsker om en god sommer.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**