Satsningsområder for venstre i Aurskog-Høland fram til valget i 2011

Vi må bli flere. Aktiv verving og mer synlighet i lokalpolitikken er nøkkelen dersom vi skal kunne bidra til et sterkere Venstre på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Her er våre satsningsområder:
Senior/eldrepolitikk
Flere tilrettelagte boliger for eldre/omsorgsboliger
Kommunens seniorpolitikk i forhold til ansatte eldre bør forbedres betraktelig
Skolepolitikk
Lærerrollen i fokus , etterutdanning, færre ufaglærte, pedagogisk kompetanse. Invitere representanter for lærer til møte med V.
Samferdsel
Kortsiktig mål: firefeltsvei fra Lillestrøm til Fetsund øst for Glomma
Langsiktig mål: Forstadsbane til A-H.
Miljø
Krepsen tilbake i vassdraget- symbol på god vannkvalitet
Flere lokale arbeidsplasser
Satse på å utvikle gode lokaler for innovasjon-/utvikling-/kompetansebedrifter, for å få denne typen bedrifter til å lokalisere seg i kommunen. Legge forholdene til rette for denne typen bedrifter slik at de kan få gode vekstmuligheter. Må også sees i sammenheng med tilbud om attraktive boligtomter. Invitere næringssjef Bakke til møte. Spesielt fokus på å legge forholdene tilrette for småbedrifter med vekstpotensiale.
Utvikling av varehandelen i kjøpesentre kommunen vil også gi mange arbeidsplasser og gi en miljøgevinst gjennom at handlende ikke må til andre større senter utenom kommunen. Mindre bilkjøring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**