Selbak, bibliotek og stedsutvikling

Debatten rundt stedsutvikling og biblioteket på Selbak viser hvor fort diskusjoner rundt lokalmiljø og lokalisering av offentlige tilbud havner i skyttergravene. For Fredrikstad Venstre er ingen ting bedre enn at folk engasjerer seg i lokalmiljøene sine, enten det er på Selbak, Lisleby eller Gressvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vi ønsker faktisk enda mer lokalt engasjement i Fredrikstad, spesielt når det kommer til spørsmål om byutvikling og plassering av kommunens tjenestetilbud.

Vi politikere på vår side har til enhver tid begrenset innsyn i alle problemstillinger som rører seg ute i lokalsamfunnene i byen. Vi er avhengig av tilbakemeldinger fra publikum, samtidig som vi må bli mye bedre på å selv ta initiativ til å oppsøke lokalmiljøene for å tilegne oss kunnskap, og legge grunnlaget for konstruktivt samarbeid. Hovedoppgaven til en politiker er å prioritere, ofte mellom mange gode intensjoner og tiltak, innenfor en gitt økonomisk ramme. Da er det politikerens lodd å ta hensyn til alle lokalsamfunnene i byen, og kommunens totale tjenestetilbud. Dette vil nødvendigvis fra tid til annen gå ut over noen. Hvis et tilbud fjernes, er det politikerens oppgave å spille en konstruktiv rolle i å legge til rette for en ny eller en annerledes utvikling for lokalsamfunnet. Samtidig er det store begrensinger for hva som kan vedtas politisk. Forbrukermakten er på visse områder blitt større enn politikermakten. Dette ser vi spesielt i byutviklingsspørsmål, hvor manglende politisk bevissthet rundt folks handelsmønster blant annet har ført til at 70 % av handelsveksten de siste fem årene i Fredrikstad har vært i Dikeveien. En slik utvikling fører ikke akkurat til levende lokalsamfunn, hvor hjørnesteinen for liv og røre nettopp er handel. Det er en utfordring til både folk og politikere.

Til den konkrete saken på Selbak, så er Venstre minst glad av noen i å legge ned bibliotek. Men dette er en ren prioritering innenfor kultursektoren i Fredrikstad, hvor vi ønsker å styrke kvaliteten på innholdet i Hovedbiblioteket. Avstanden fra Borge bibliotek til Hovedbiblioteket er, for en som opprinnelig er fra Nordland, relativt kort. Utlån og bruk av biblioteket var relativt lavt, selv om det har økt etter at det ble vedtatt nedlagt. Når nedleggelsen nå er et faktum, ønsker Fredrikstad Venstre å være konstruktive. Derfor ønsker vi en gjennomgang av drift og organisering av bibliotekene i Fredrikstad. Er det for eksempel mulig å samarbeide tettere med skolebibliotekene, slik at disse kan fungere som folkebibliotek? Er det muligheter for selvbetjente bibliotekfilialer, slik man prøver ut andre steder i Norge? Til slutt: hva må konkret gjøres for å få etablert mer handel på Selbak torg?

Mulighetene er mange, om man kommer opp av skyttergravene.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**