— Ikea-avgjørelse må bety statlig støtte til bybanen

— Dette er første gang en statsråd peker på bybane som forutsetning i vår region, og det forplikter, sier Venstres Helge Solum Larsen etter Erik Solheims avgjørelse om å si nei til Ikeas byggeplaner på Forus. Til nå har forslag om statlige bidrag til bygging av bybane blitt nedstemt i Stortinget av regjeringspartiene Ap, Sv og Sp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Konseptvalgutredningen for bybane er nå til behandling hos samferdselsdepartementet. -Jeg regner med at godkjenningen av bybanen nå kommer raskt og at regjeringen følger opp med betydelige midler til byggingen, sier Solum Larsen. Han er fungerende leder av kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.
Regjeringen må gå inn med tilskudd, og det er naturlig å tenke 50 prosent av utbyggingskostnadene for første etappe.

-Erik Solheims nei til nytt IKEA på Forus er egentlig et ja til å fortsette med dagens tosenter-løsning, med all ekstrakjøring det medfører. Handlende på IKEA som får beskjed om å hente varen sin på motsatt side av Forus kan takke Solheim for at slik skal det også være videre. Departementet viser til at IKEA kan utvides på eksistrende tomt, selv om det gjennom grundige utredninger er vist at det ikke er plass der, sier Solum Larsen.
Miljøverndepartementet legger vekt på at møbelsentre fortrinnsvis skal ligge langs den planlagte bybanen. -Stavanger kommune ønsker å legge arbeidsintensive bedrifter med mange arbeidsplasser nærmest mulig bybanentraseen, vi tror det skaper mer trafikk som naturlig betjenes av bybanen, sier Solum Larsen.

-Solheim ser også helt vekk i fra at vi planlegger nord-sør kollektivakse på Forus rett ved siden av den foreslåtte nye plasseringen av Ikea, og at parkeringsdekningen ved det nye senteret vil bli redusert kraftig i forhold til ved det eksisterende, som han altså går inn for å opprettholde, sier Solum Larsen.

Les mer i Aftenbladet her >>
Les mer i Rogalands Avis her >>
Les mer hos NRK-Rogaland her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**