Sommerhilsen fra varaordfører Nils Jørgen Jørgensen

Fra et sted i Polen,- har Venstres varaordfører i Namsos tatt seg tid til et lite tilbakeblikk på perioden 2007- 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det jeg tenker på – akkurat nå, er resultater målt opp i mot Venstres planer for perioden , og Venstres program, så langt. Det gjenstår et år av valgperioden. Det må fremheves at AP, H, KRF og Venstre og media med Namdalsavisa i spissen, har vært sammen om å utvikle Namsossamfunnet i fra 2007. Også opposisjonpartiene i kommunestyret har gitt viktige bidrag. Vi er ikke i mål, men godt i gang…

Namsos 2. juli 2010.

Namsos 2. juli 2010.

Av nye store prosjekter kan nevnes:
Namsos Brannstasjon.
RockCity Namsos.

1) Fylkesvei 17: Riksveg 17 har vi hatt på programmet i flere valgkamper. Nå er den omdøpt til Fylkesveg 17, og er med i Fylkets planer. Vårt opprinnelig programmål, var å få forbindelsen Vikna- Asphaugen opp på en fornuftig standard.

2) Bangsund skole ble renovert innenfor rammen, og nesten ved bruk av vold.

3) Det er lagt asfalt i Fossbrenna.

4) Kleppen er i ferd med å bli en stadion vi kan være stolt av, og dette var et av valgkampens store tema.

5) Arealplanen blir vedtatt til høsten, etter mye “om og men”,- med mange forskjellige arkitekter på snarvisitt.

Namsosmarka

Namsosmarka
Foto: Nils Trana

6) Eiendomsskatten er på veg ned mot opprinnelig nivå, ca 10 mill for kommunen som helhet. Skatten blir nok tema under neste valgkamp også.

7) Flere skoler er gjennomført opprustet (Oasen og oppvekstsenter er realisert i Vemundvik, for ikke å glemme strekningen Lænd -Sørenget som virkelig er en Venstresak.

8) Det jobbes med endring i vennskapsbysamarbeidet, hvor en av de nye kandidatene er en by i Palestina. (Forslag fra Trond Prytz og Georg Bondø)

9) Synnøve Finden og 1888: På næringslivssiden har det vært jobbet hardt, og det er gledelig å se at Synnøve Finden er i full gang igjen på Høknes. Selv om dette ikke er frukter av vårt arbeide, er det også gledelig at 1888 er etablert og lever i beste velgående ved siden av 1881.

10) Bangsundhallen er så ettertrykkelig plassert i alles bevissthet og i planverk, at den har jeg tro på kommer!

Ha en fin sommer!

Med hilsen Nils Jørgen Jørgensen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**