Fingern i jorda på Langgrunn

De siste uker har det pågått en debatt rundt bruk av området mellom Langgrunn og Rørestrand (det såkalte Eikskogen- / Eikstrandaområdet). Siden man har besluttet å legge vaskeri og kjøkken til Langgrunn, samt åpnet for å utrede en havneflytting til samme område, har grunneier presentert et alternativ til industrialisering av området. Vi i Venstre har hatt kontakt med grunneier og fått innsikt i planene disse har i forhold til boligbygging i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter at grunneier fikk presentert noen av planene i Gjengangeren, har både miljøverninteresser og andre politiske aktører i kommunen uttalt seg negativt til disse planene. Jan Focaas (SV) har uttalt en skepsis til “kakseboliger”, mens miljøinteresser peker på både biologisk mangfold og rekreasjonsbehov.
Når det gjelder utsagnet om at man ikke vil ha “kakseboliger” oppført, må jeg kunne minne om at Horten Kommune er i en dyp økonomisk krise på grunn av at innbyggernes skatteevne er langt lavere enn hva kommunens tjenestetilbud koster. En bedre sammensetning av innbyggere (les: flere innbyggere som kan skatte mer enn snittet i dag), er i grunn den beste veien til en bedre økonomisk balanse. Dersom vi skal tiltrekke oss denne typen mennesker til å bo i kommunen, må vi styrke vår attraktivitet i forhold til denne gruppen. I dag bor eller flytter disse menneskene til Tønsberg, Nøtterøy og også delvis Holmestrand. Hvorfor gjør de det? Sjønære tomter av en viss størrelse og god utsikt er viktige momenter. Eikskogen er et slikt område. I tillegg er det selvfølgelig viktig at man også har et godt kulturtilbud og en god skole, men man må ha alle disse tingene på plass for å kunne hevde seg i konkurransen.
Vi i Venstre synes det er helt meningsløst å bygge industri i det sjønære området på Langgrunn, og la det ikke være tvil; utbygging her vil legge press på områdene rundt, også i forhold til fremtidig utvidelse av de industrielle områdene.
Eikskogen er kommunens indrefilet i forhold til boligbygging, og det er nå vi har mulighet til å utnytte dette. Dersom det kommer havn på Langgrunn, eller området industrialiseres ytterligere, vil toget være gått.
Når det gjelder rekreasjon, er området først og fremst brukt til forflytting mellom andre områder på de fire stiene som går der. Det er lite eller ingen bruk av selve skogsområdene. Planene vi har fått presentert, viser at grunneier ønsker å bevare et godt miljø rundt disse transportrutene. I tillegg planlegges det å gjøre sumpa opp mot “Sapi” til et eget, koslig rekreasjonsområde (totalt ubrukelig til dette slik det er nå).
Det skal ikke bygges innenfor 100-metersbeltet, grunneier har snarere planer for å gjøre dette området langt mer tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.
Når det gjelder miljøvern, finnes det så vidt meg bekjent ingen rødlistearter i området, og det er heller ikke definert som viktig i forhold til hverken habitat eller florarikhet. Skogen er i stor grad fra etter 2. verdenskrig, og det biologiske mangfoldet i Eikskogen er representert veldig mange andre steder. Skogen er ikke unik på dette området. Jeg kan ikke se at det er tungemiljøvernmessige grunner til ikke å legge til rette for boligbygging i området.
Vi i Venstre ønsker å invitere alle politiske partier til en befaring i Eikskogen sammen med grunneier. Det er på tide at vi løfter blikket littegrann, og ser hva vi faktisk har behov for på lang sikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**