Svar fra en huring om kommunesammenslåing

I et leserbrev utfordrer Marianne Arctander ApP og FrP til å mene noe om kommunesammenslåing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Svar fra en huring!

Inspirert og utfordret av leserinnleggene til herrene Andersen og Skage fra Røyken, skriver jeg ned noen tanker jeg har gjort meg om Hurums deltagelse i en fremtidig storkommune.

Jeg uttaler meg på grunnlag av syv år som folkevalgt, som mor til fire barn som har gått gradene i lokal barnehage, grunnskole og videregående, samt som arbeidspendler igjennom flere år til Røyken. I disse ulike sammenhengene møter jeg mange mennesker med forskjellig ståsted.

Overraskende nok møter temaet kommunesammenslåing stor velvilje når det kommer opp. Huringen er slett ikke så avvisende til tanken om en kommune på hurumhalvøya. Rett nok opplever jeg at det er et geografisk skille ved Filtvet / Tofte / Kana. Min subjektive opplevelse er at huringer bosatt på sydspissen er langt mer tilbakeholdne mot en storkommune enn sine sambygdinger i Sætre / Holmsbu / Klokkarstua. Men selv i syd har jeg møtt eldre, yngre og ansatte i industrien som ivrer for en sammenslåing av Hurum og Røyken, nettopp fordi de ser fordelene som ligger i stordriften.

Jeg ønsker å utfordre Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Hurum til å lodde stemningen i sine egne rekker, dernest i sin egen bygd. Røyken er tydelige på hvor de vil, bør ikke våre folkevalgte være like tydelige på hva som er Hurums alternativ? Hva er løsningen til AP og FrP om de ikke ønsker å være med når Røyken sonderer med sine naboer i andre geografiske retninger enn Hurum? Det skulle mange huringer gjerne hatt svar på.

Marianne Arctander8

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Marianne Arctander

Innlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**