– Vi må legge noen baller døde

– Kommunen bør gjøre som Sivilombudsmannen sier og granske forholdene i Halden kommune. Dette handler om å få renset lufta, lagt noen baller døde og at haldenserne igjen skal få tillit til lokaldemokratiet i kommunen vår, sier Geir Helge Sandsmark (V), leder i Halden Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

– Dette er ikke et politisk stunt fra vår side. Denne kampen er for viktig til det. Lokaldemokratiet kommer først. Og da må vi få en gruppe kvalifiserte personer utenfra bør oppnevnes til et utvalg som skal granske Halden kommune.

Det viktigste for Halden Venstre er å få gransket påstandene om politisk korrupsjon. – Det betyr at man vil granske forhold der politikerne blander seg i det administrasjonen og de ansatte i kommunen gjør. Det er viktig for at kommunen skal være ryddig og ordentlig, sier Geir Helge Sandsmark.

Les mer på forsiden og side 9 i Halden Arbeiderblad, 21. juli 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**