Tilbakemelding fra hytte- og fritidshuseiere: vi ønsker mer informasjon fra kommunen!

Risør Venstre utfordret i juni besøkende og fastboende til å komme med tilbakemelding om vegen videre for Risør. Utfordringen ble fremmet via AAB og på Risør Venstres hjemmeside og tilbakemeldingene viser bl.a. at eiere av hytter og fritidshus i Risør ønsker en mer aktiv og systematisk tilbakemelding med informasjon om hva som skjer i Risør kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Leder i Risør Venstre er godt fornøyd med tilbakemeldingene, selv om han ønsker at enda flere blir aktive bidragsytere

Leder i Risør Venstre er godt fornøyd med tilbakemeldingene, selv om han ønsker at enda flere blir aktive bidragsytere

Det er hyggelig at besøkende og fastboende responderer på våre utspill og gir oss tilbakemelding om hva de mener vi bør vektlegge fremover sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen i en kommentar.

Informasjonsavis?

Nå var det ikke uventet at hytte- og fritidshuseiere, besøkende og fastboende ønsker mer informasjon om hva som skjer i Risør kommune.

En måte å løse dette på er at Risør kommune utgir en kvartalsvis informasjonsavis som sendes samtlige husstander inklusive hytte- og fritidshuseiere og på den måten aktivt går ut med korrekt informasjon om alt fra barnehager, ledige tomter, næring, planarbeid osv. osv. Dette vil imidlertid koste noe og vi bør derfor også se på hvordan vi bruker kommunale midler til annonsering i pressen.

Erfaringsbank
Risør Venstre vil fremover jobbe aktivt for å involvere besøkende og fastboende i arbeidet med næringsutvikling. Det er svært viktig å få til en erfaringsutveksling og sikre at erfarne næringsdrivende kan bidra som støttespillere i en “erfaringsbank” med det for øye å skape økt næringsutvikling i Risør og derigjennom også legge grunnlaget for økt bosetting.

I den anledning må vi også se på muligheten til å etablere et næringsforum som samler alle typer næringer i Risør og omliggende kommuner avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**