Friskoler som Tomb videregående skole fortsatt i fare

Råde Venstre mener friskoler bidrar med nytenkning og gir nye erfaringer om pedagogikk og organisasjonsformer, samtidig som de gir familier valgfrihet til å finne det undervisningstilbudet som passer best for egne barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Under SVs forrige landsmøte vedtok man et forslag om å avvikle privatskoler, et vedtak SVs landsstyre rett nok senere modererte. SVs landsmøtebehandling viser imidlertid med all tydelighet at SV er livredde for det mangfoldet som det lille utvalget friskoler representerer. Det går rett inn i en autoritær tradisjon der de som er alternativer til det bestående, skal knebles. Det er synd at SV lefler med en slik linje.

Råde Venstre mener friskoler skal være et supplement til den offentlige skolen, og friskoler bør derfor ikke ha et omfang og en utbredelse som svekker det offentlige skolesystemet. Friskoler skal ikke ha anledning til å ta ut økonomisk fortjeneste gjennom direkte eller indirekte utbytte. Dessuten må det settes klare grenser for hvor høye skolepenger den enkelte elev skal betale. Venstre mener det er viktig at alternative undervisningstilbud skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Hos oss i Råde har vi en friskole som er så godt etablert at vi ikke tenker på at den er en friskole, nemlig det som på folkemunne kalles Tomb Jordbruksskole men som nå korrekt heter Tomb videregående skole og jordbruksstudier. Skolen huser 240 elever og er en viktig bidragsyter for lokalmiljøet i Råde og er et meget godt alternativ til de offentlige videregående skolene i distriktet. At SV ikke liker skoler som Tomb viser med all tydelighet gjennom saken i forrige måned om hvordan elevene ved skolen som har valgt et fireårig løp nektes å gå dette fjerde året av SV og kunnskapsminister Kristin Halvorsen fordi de og Utdanningsdirektoratet har innskjerpet praksisen som kun tillater tre års skolegang ved friskoler.

Råde Venstre mener at Tomb Jordbruksskole er et uvurderlig tilskudd både til skoleutvalget i fylke generelt og Råde-samfunnet spesielt. I stedet for å bygge ned slike skoler som Tomb som SV ønsker, ønsker Råde Venstre å sette alle kluter til slik at Tomb i stedet kan beholde sin status som vel etablert og respektert skole, og eventuelt utvide sitt skoletilbud dersom de ønsker det. Er det noe Tomb jordbruksskole ønsker eller trenger bør derfor Råde kommune strekke seg langt for å oppfylle deres ønsker.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**