Stein Gjulem (AP) forlater Risørpolitikken

Etter regler om kjønnskvotering i kommuneloven vil Gjulem bli erstattet av en kvinnelig politiker i formannskapet, som dermed vil oppnå reell kjønnsbalanse med fire menn og tre kvinner. Samtidig vil AP heretter ha to kvinnelige representanter i formannskapet og ingen menn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Risør formannskap oppnår kjønnsbalanse etter 3 år!

Risør formannskap oppnår kjønnsbalanse etter 3 år!

Bente Trulsvik blir nytt fast medlem i bystyret og Bjørg Elisabeth Halvorsen nytt 11. varamedlem for AP. Gjulem er ellers personlig varamann for Grethe Hellerud i AMU og ny vararepresentant må velges blant de medlemmer i formannskapet som ikke allerede har en valgt posisjon i AMU.

 Janita-Helen H. Brocklin trer ut av Risørpolitikken og begynner samtidig i ny jobb i Oslo

Janita-Helen H. Brocklin trer ut av Risørpolitikken og begynner samtidig i ny jobb i Oslo
Foto: Jan Einar Henriksen

Samtidig er det klart at også Janita-Helen H. Brocklin (Frp) forlater Risørpolitikken. Her blir Per Henry Zaal nytt fast medlem i Bystyret og Per Arne Dahl nytt 7. varamedlem.

I tillegg må det fra Frp. velges ny medlem i HU for oppvekst og omsorg + ny nestleder, 3. vara til formannskap, ny representant til årsmøtet i Friluftsrådet Sør, medlem og nestleder i klageorgan etter helsetjenesteloven samt medlem i samarbeidsutvalget for legevakten i Arendal og representant i stipendkomiteen for unge talenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**