Venstre tar boligbyggingsdebatten i Amta

Boligbygging på Kolstad blir en lokalpolitisk hovedsak, mener Venstres Erik Lundeby. -Tausheten fra utbyggerpartiene Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er talende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Er Kolstad Skog neste markaområde skogsmaskinene skal rasere? Her fra Holt Skog.

Er Kolstad Skog neste markaområde skogsmaskinene skal rasere? Her fra Holt Skog.
Foto: Ivar Ruud Eide

Boligbygging i Frogn og Follo har vært tema for to debatter i Amta i sommer. Venstre tok klart standpunkt mot utbygging av Kolstad Skog i et innlegg 23.06, og mener at Markagrenser i Frogn må fastlegges før vi i det hele tatt vil diskutere nye boligområder. Venstres syn ble utfordret av Jo Heringstad, som mente markavernet var for strengt. Les Venstres innlegg her: 23.06, 02.07 og 3.8.

En annen debatt har angått politisk motstand mot uhemmet tilflytting. Her var det viktig for Venstre å signalisere at vi var villige til å regulere tilflyttingen, i en meningsutveksling der Frognmarkas Venner presiserte sin partipolitiske uavhengighet. Les Venstres innlegg her: 19.07 og 04.08.

-Det mest påfallende er allikevel at Venstre er eneste parti i Frogn kommunestyre som deltar i disse avisdebattene, sier Lundeby. Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har systematisk støttet store nye utbyggingsområder i Frognmarka de senere år, og står for en utbyggingstakt som er det dobbelte av Venstres foreslåtte grense på 50 boliger i året. Betyr tausheten at de mangler standpunkt i disse sakene, eller ønsker de bare ikke å fronte en sak som kan vekke stor motstand?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**