Nye retningslinjer for studievirksomheit

Ny opplæringsov medførar ein del endringar i retningslinjene for studievirksomheit. Det er viktig at dei tillitsvalde og studieansvarlege sett seg inn i dei nye retningslinjene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Astrid Sollid i Venstres Opplysnings- og Studieforbund har laga eit samandrag av dei viktigaste endringane:

Dei viktigaste endringane er:
– Kravet om minst 5 deltakarar er falt bort.
– No kan også lag der berre to, tre personar er aktive, sluttmelde og få stønad.
– Minimum timetal er endra frå 12 til 8 timar. Det betyr at dagkurs, for eksempel i ulike trinn av Venstre-skolen, kan få stønad.
– Også elektroniske møter er godkjent aktivitet. Det betyr for eksempel at Finnmark Venstre kan ta med alle telefonmøter dei har i løpet av året i sluttmeldinga. (Telefonmøta må inn i aktivitetsplana.)

Nærare informasjon er sent lokallaga.

Om du har spørsmål ta kontakt med:

Astrid Megard Sollid
Telefon 99012430
Venstres Opplysnings- og Studieforbund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**