Dette vil Råde Venstre, Erling Ch. Olsen

Erling Ch. Olsen etterlyser i et leserbrev i Fredriksstad Blad 9.august svar på hvorledes Råde Venstre skal sørge for inndekking av det økonomiske underskuddet i Råde og hvordan man skal sikre bærekraftig drift i årene som kommer – her er noen av tiltakene Råde Venstre mener vil gjøre at Råde kommer seg opp av grøfta:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I et langsiktig perspektiv er det kun en ting som kan sikre Råde-økonomient i årene som kommer; kommunesammenslåing. Råde må slå seg sammen med Rygge og Våler, for i likhet med Råde er disse kommunene altfor små til å stå på egne ben.

Råde kommunes skiftende flertall har forsøkt å bøte på problemet gjennom interkommunalt samarbeid (IKS), noe som isolert sett kan fungere bra. Problemet med IKS er at en imidlertid ikke lenger kan holde den enkelte kommune ansvarlig gjennom demokratiske valg. Maktstrukturen blir så uoversiktlig at det er vanskelig å se hvem som egentlig har det demokratiske ansvaret. Dette er ødeleggende for demokratiet i Råde.

Man trenger man ikke å være siviløkonom for å forstå at det er millioner å spare på en sammenslåing av Råde, Rygge og Våler; Med en ordfører i stedet for tre, en rådmann i stedet for , en teknisk sjef i stedet for tre osv, osv, vil man frigjøre adskillige midler til drift av de kommunale tjenester. Råde Venstre vil ha kommunesammenslåing, ikke først og fremst på grunn av at vi vil spare penger, men for å styrke de kommunale tjenestene betraktelig med de midlene man sparer på betydelig mindre administrasjon.

Det vil ta noen år før Råde, Rygge og Våler er sammenslått, og i mellomtiden er dette noen av de tiltakene Råde Venstre umiddelbart ønsker å sette i gang for at kommunen skal holde seg flytende frem til dette;

* Bygge vindmøller i Råde og få inntekter fra salg av energi.
* Legge bedre til rette for private initiativ slik at flere firmaer og selskaper etablerer seg i kommunen.
* Sørge for at flyplasshotellet blir lagt i Råde.
* Utnytte plasseringen av Råde — i sentrum av byene – for det det er verdt. For eksempel bør en ny fylkeskommunal videregående skole bygges i regionens sentrum; Råde.
* Øke inntektene til sentrumsbutikkene, og dermed også skatteinntektene, gjennom å flytte RV110 utenom Karlshus sentrum og etablere et nytt, mer moderne og innbydende sentrum rundt nye Råde stasjon.
* Endre skolestrukturen til to 1-10-skoler.
* Utvikle Råde kommune til å bli "Omsorgskommunen Råde" som er selvberget på velferdstjenester og samtidig selger tjenester til kommunene rundt seg.

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**