Torsdag 19. august faller avgjørelsen om Risør politistasjon!

Politimesteren har invitert ordførerne på Agder til et møte på politihuset i Kristiansand torsdag 19. august og da vil vi få den endelige beskjeden om hvorvidt det blir noe politistasjon i Risør eller ikke. Da prosjektleder Per Juell Larsen la frem sin innstilling ble alternativ 1 foretrukket og om det blir opprettholdt blir all polititjeneste i østregionen samlet i Tvedestrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Om en uke utløses speningen omkring fremtidig politistasjon i Risør

Om en uke utløses speningen omkring fremtidig politistasjon i Risør
Foto: Jan Einar Henriksen

Et samlet bystyre gikk inn for å samokalisere polotitjenesten i de fem kommunene i Østregionen på Vinterkjær/Akland, og har i brev og på annen måte fremført sine synspunkter.

Risør kommune leier i dag ut lokalene i Tollboden til Agder politidistrikt, og har også meddelt at de om nødvendig vil bygge ny og moderne politistasjon på Akland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**