Åpent gruppemøte og medlemsmøte

Førstkommende mandag 6. september inviterer vi til kombinert åpent gruppemøte og medlemsmøte. Her vil 1. utkast til nytt program bli presentert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I tråd med møteplan inviteres det med dette til kombinert medlemsmøte og åpent gruppemøte i Venstres bystyregruppe:

Mandag 6. september 2010. Åpent gruppemøte kl. 1800-1900, og åpent medlemsmøte 1900-2100. Møtene avholdes i møterom “Østfold”, 2. etg., Rådhuset.

Hovedtema:

•Saker til bystyremøtet 9. september
•Presentasjon og debatt av 1. utkastet til nytt program

Sakslistene til politiske møter i Fredrikstad finner du på kommunens hjemmesider: http://www.fredrikstad.kommune.no/no/GlobalMenu/Politikk/

1. utkast til program vil bli ettersendt før helgen.

Alle er hjertelig velkommen!

Fredrikstad, den 30. august 2010

Med vennlig hilsen
Venstres bystyregruppe i Fredrikstad
Styret i Fredrikstad Venstre

Ulf Trenum /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 65 59 87
E-post: [email protected]

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Leder
Tlf: 90 73 02 62
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**