Kommunal åpenhet

Nestleder Knut Walbækken skrev i Tønsbergs blad om kommunal åpenhet. Les innlegget her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil ha et samfunnssystem som bygger på den enkeltes frihet og ansvar, og på maktbalanse og spredning av makt. Åpenhet og ikke minst redelighet i Tønsberg kommunes styre og stell må være en selvfølge. Tønsbergs innbyggere må kunne stole på kommunens folkevalgte politikere. Imidlertid har det gjennom flere oppslag i Tønsbergs blad de siste par årene vist seg at det også i Tønsberg kommune kan forekomme kritikkverdige forhold.

Det er positivt at kommunen har etiske retningslinjer. Men i tillegg må kommunen arbeide med å bevisstgjøre både seg selv og sine samarbeidspartnere om de etiske retningslinjene og etiske utfordringer som kan oppstå. Erfaring fra arbeidslivet for øvrig har vist at ulovlige eller kritikkverdige forhold lettere oppstår der det ikke er tilstrekkelig bevissthet rundt etiske utfordringer og etiske retningslinjer. Også manglende kunnskap om hva den enkelte arbeidstager kan gjøre dersom hun eller han får kjennskap til kritikkverdige forhold, kan være med på å opprettholde uønsket atferd.

Det er mange måter å bedre den etiske bevisstheten på. Kommunen kan for eksempel gjennomføre opplegg for intern dilemmatrening hvor politikere og byråkrater får etiske utfordringer å bryne seg på, i tillegg til at de får være med på å tenke gjennom hvor det eventuelt kan oppstå situasjoner som kan kreve nærmere etisk refleksjon fra den enkelte. Uavhengig av politisk ståsted.

Venstre vil ha et demokrati basert på uavhengighet og åpenhet. Også her i Tønsberg.

Knut Walbækken
Nestleder Tønsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**