Lokal innsats for PC til dyslektikere

Nå må kommunen kompensere for regjeringens oppheving av ordningen for støtte til PC for de som trenger det mest, skriver Halden Venstres nestleder, Mona Johnsen, i dette innlegget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lokal innsats for PC til dyslektikere

Den rødgrønne regjeringen har opphevd ordningen med økonomisk støtte til innkjøp av PC til personer med lese- og skrivevansker. Venstres representanter vil jobbe for at Halden kommune i alle fall gir sine dyslektiske elever denne muligheten til å få en skoledag med innhold.
Ved hjelp av en PC og tilrettelagt programvare kan elevene få opplest, for eksempel internettsider

Pc, data, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

eller lærebokstekst, samtidig som ordene markeres på skjermen. Da blir det lettere å forstå innholdet, samtidig som ungene får hjelp til rettskriving og leseforståelse. Dette hjelpemiddelet er en forutsetning for at barn med lese- og skrivevansker kan tilegne seg faglig kunnskap slik at de senere er i stand til å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet.
Det er urimelig dersom foreldrenes økonomi skal avgjøre om et dyslektisk barn skal ha utbytte eller ikke av sin obligatoriske skolegang. Jeg minner her om at lese- og skriveferdigheter er gitt spesielt høy prioritet i kommunens skolepolitiske plattform, som ble vedtatt i 2009. Det er derfor bare gode grunner til at kommunen skal gi denne hjelpen til barn som slik vil få betydelig bedre utbytte av skolegangen sin.

Med hilsen

Mona Johnsen
Nestleder, Halden Venstre

Innlegget ble trykket i HA mandag 30. august

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**