Åpent styremøte 7 september

Innkalling til åpent styremte tirsdag 7 september i kommunegården

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tid: Tirsdag 7 september ca1830-2000
Sted: Kommunegården rom M1

Forslag til saksliste

BV-sak 32/10 Konstituering
32.01 Godkjenning av innkalling og saksliste.
32.02 Godkjenning av referat fra møtet 17 august.

BV-sak 33/10 Programarbeidet.
Orientering om fremdrift

BV-sak 34/10 Nominasjonsprosessen.
Orientering om fremdrift

BV-sak 35/10 Bedriftsbesøk, 1000 bedrifter på 20 dager
35.01 Oppdatering

BV-sak 36/10 Regnskap

BV-sak 37/10 Stand i løpet av høsten?

BV-sak 38/10 Eventuelt

Med vennlig hilsen
Ketil Jørstad
Leder Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**