Inge Solli ønsker fire nye år i fylkestinget

– Vervet som fylkesvaraordfører har vært interessant og lærerikt, og fylkestingsgruppa har fått gjennom mye god venstrepolitikk i samarbeid med H, FrP og KrF, sier Inge Solli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nominasjonskomiteen i Akershus Venstre er i gang med å utarbeide fylkestingslista for valget i 2011. Inge Solli har nå informert nominasjonskomiteen om at han ønsker å stille som kandidat igjen. Akershus Venstre har nominasjonsmøte 25.november 2010.

Inge Solli (V)

Inge Solli (V)

Førstekandidat
– Styret i Nittedal Venstre har fremmet meg som førstekandidat på fylkeslista. Vi har sendt inn navneforslag på i alt 10 kandidater som vi mener kan stå høyt oppe på fylkeslista. For meg har det vært et privilegium å få lov til å drive med politikk på heltid. Venstre har i dag 3 fylkestingsrepresentanter, og målet for fylkestingsvalget neste år bør være et like godt valgresultat som sist gang og helst bedre, sier fylkesvaraordfører og Venstres gruppeleder i Akershus fylkesting.

Nominasjonsprosessen
Det er møte i nominasjonskomiteen 9.september, og det skal sendes nytt brev ut til lokallagene med sammendrag av medlemmenes og lokallagenes første forslag 15.september. Deretter skal lokallagene sende inn forslag til navn i prioritert rekkefølge innen 1.oktober.
12.oktober og 14.oktober er det møter i nominasjonskomiteen med intervjuer av de kandidatene som blir foreslått til de første plassene. Endelig listeforslag oversendes styret i Akershus Venstre 15.oktober. Fylkeslista skal vedtas av nominasjonsmøtet i fylkestingssalen i Galleri Oslo 25.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**