2. utkast til program kommer 1. november

Programkomiteen vil legge frem sitt 2.utkast til program for Fredrikstad Venstre 2011-2015 den 1. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


1. utkast til program har vært på høring til medlemmer og andre instanser, med frist til 1. oktober på å komme med innspill og endringsforslag.

Nå vil komiteen, basert på innspillene, lage 2. utkast til program som vil være klart innen 1. november.

Programutkastet kan du laste ned her: 1. utkast til program Fredrikstad Venstre 2011-2015.

God lesning!

Innspill kan sendes til programkomiteens leder, Per E. Braseth-Ellingsen, på [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**