Hva vil du ?

Sandefjord Venstre har startet forberedelsene til kommunestyrevalget i 2011. Nominasjonskomitéen har startet arbeidet med å finne kandidater til valglisten og programkomitéen er i gang med sitt arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Overskriftene i Sandefjord Venstres valgprogram for perioden 2007 — 2011 er:
1. Miljøet først
2. En skole for kunnskap og ulike muligheter
3. Et mangfoldig kultur- og idrettsliv
4. Mer til dem som trenger det mest
5. Mennesker i sentrum
6. Det kreative og nyskapende Sandefjord
7. Den åpne byen
8. Et levende lokaldemokrati

Hele programmet finner du her.

I denne perioden er Sandefjord Venstre en del av opposisjonen i kommunestyret. Vi har derfor ikke fått gjennomført så mye av vår politikk som vi skulle ønske.
Med et dominerende flertall av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti opplever vi
at miljøinteressene ofte nedprioriteres,
at flyplassdrift prioriteres framfor skole¬utbygging,
at bylivet og forretningsdrivende i sentrum taper i konkurransen handle- og næringsområder ved E18
at lokaldemokratiet skranter og
at avgjørelser flyttes inn i de lukkede rom.

Vi ønsker å snu denne trenden, men trenger din hjelp til å utvikle god Venstrepolitikk slik at vi kan få mer innflytelse i neste valgperiode.

Har du innspill til vårt program. Ta kontakt med et av medlemmene i programkomiteen – eller send en e-post til [email protected].

Kontaktinformasjon programkomiteen:
Tor Homleid (934 24 806).
Karin Virik (901 14 169)
Christian Wedde (922 22 408)
Christine Blandhol (405 56 206)
Marianne Reistveit (920 18 522)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**