Vil på Fylkestinget i 2011

Stein Inge Dahn presenterte seg og sin politikk for nominasjonskomiteen 8.september. Les hva han kom inn på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Stein Inge Dahn fra Mandal
Han er 53 år gammel, opprinnelig fra Bodø, men har bodd lenge på Sørlandet, han er gift og har to barn. Stein er los i Kystverket.
Han sitter i styret i Mandal Venstre og er nestleder i Agder Venstre. Han har aldri vært folkevalgt, men er blitt mer og mer interessert i politisk arbeid. Mannen har også mange verv utenom politikken, via jobben.
Lokalt er han interessert i samferdsel, har blant annet arbeidet for 15 km fartsgrense i boligstrøk. Samferdsel er viktig for Vest-Agder, og han er ivrig kollektivist, særlig tog, og han ønsker enda bedre tilrettelegging for sykkelbruk. Men bilen er også viktig, selv om han ikke er for 4-feltsvei gjennom hele fylket. Det står nå i programmet og han er selvsagt lojal til det. Ellers er han stolt av Venstres integreringspolitikk.
Arealplanlegging er viktig, ikke minst bør vi legge til rette for god bruk av sjøverts transport. Dessuten mener han vindmøller er framtidsrettet.
Stein Inge mener det er veldig bra at Venstre vil slå sammen de to Agderfylkene, for det vil styrke demokratiet. Kommuner bør nok også slås sammen uten at det blei mye utdypet.
Han lover god kontakt mellom fylkestingsrepresentanten og de lokale venstrelag og venstrevalgte, gjensidig kontakt er viktig. Han mener teamjobbing er nødvendig, ikke minst i forhold til å synliggjøre Venstre i media.
Han er glad for at Venstre er et kulturparti og skoleparti, men det er det andre som brenner mer for enn han.

Referat: Åse Rostvåg

Under; Stein Inge nr. 2 fra høyre

Kandidatene til Fylkestinget

Foto: E.Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**