Medlemsmøte med prøvenominasjon til bystyrevalglisten

Velkommen til medlemsmøte i Søndre Nordstrand Venstre hvor vi skal foreta prøvenominasjon til bystyrevalglisten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dato:Torsdag 16 september 2010
Tid:Kl. 18.30 — 21.30
Sted: Lusetjern Skole

Saksliste

1. Formalia
– Godkjenning av innkalling og saksliste
– Valg av ordstyrer og referent
2. Orienteringspunkter (5-10 min.)
– Programprosess Søndre Nordstrand Venstre
– Nominasjonsprosess Søndre Nordstrand Venstre
3. Prøvenominasjon til bystyrevalglisten
– Innledning
– Prøvenominasjon
4. Eventuelt

Påmelding
Gi gjerne beskjed om du kommer eller ikke til undertegnede, på tlf. 928 99 101 eller e-post: [email protected]. Alle medlemmer i Søndre Nordstrand Venstre har stemmerett.

Vennlig hilsen

Søndre Nordstrand Venstre
Aud K. Skaugen
bydelslagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**