Risør videregående skole aktivt miljøfyrtårn

Også Risør videregående skole kan vise til gode resultat etter fleire år med målbevisst arbeid både hos lærarar, skoleleiing, andre tilsette og elevar. I kombinasjon med innsats i “Ungt entreprenørskap” og

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


systematisk arbeid på alle plan som kan styrke miljøet, ga Risør videregående skole inspirasjon til andre skolar frå heile landsdelen.

Lærarar og elvar fortalte om skolemiljøutvalet og elevrådet, partnarsjkapsavtalar, entreprenørskap i utdanninga, gründercamp, ungdomsbedrifter, fellesdagar, miljøprosjekt som Svart Hav, Zero billøp, studietur til Samsø og gjennomgang av læreplanane.

Madelene Halvorsen

Foto: Jan Kløvstad

Madelene Halvorsen snakka om miljøarbeidet som elev, om praktiske utfordringar med sortering av avfall i kantina, om deltaking på gründarcamp, miljøvennleg bruk av webplattformar, prissetting i kantina som gjer usunn og “sløsete” mat veldig dyr. Konklusjonen er at det er verdt å gjere arbeidet, og elevane er stolte over å vere med på å prøve å redde miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**