Utkast til Halden Venstres program 2011-2015

– Vi har valgt å legge fram et utkast som fokuserer på de sakene Venstre er profilert på i Halden. Nå trenger vi flere innspill til endringer, strykninger, tillegg og forenklinger slik at programmet vårt blir bedre og speiler utfordringene i Halden-samfunnet på en god måte, sier leder av programkomiteen Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les programutkastet her.

Kom gjerne med innspill eller kommentarar til per.magnus@venstre.no eller 951 48 331

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**