Endringer i styret

Det har blitt gjort en liten rullering i styret i Horten Venstre. Atle Mosebekk Arntsen vil fungere som leder frem til årsmøtet i desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leder Magne Berger ønsket å bytte rolle til styremedlem av personlige grunner. Det har derfor blitt gjort noen endringer i styresammensetningen.

Judith Stangeby har valgt å melde seg ut av partiet. Styret vil derfor bestå av et medlem mindre frem til årsmøtet.

Styret har valgt å gjøre interne omrokkeringer fordi det kun er få måneder igjen til årsmøtet. Det vil heller ikke gjøres noen suppleringsvalg til styret selv om Judith Stangeby går ut av styret. Dette av samme årsak.

Ny lokallagsledelse blir som følger:

Leder: Atle Mosebekk Arntsen
Politisk nestleder: Eddy Robertsen
Organisatorisk nestleder: Per Bruun-Lie

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**