Sosial boligbygging

Kommunestyret har vedtatt en utbyggingsavtale mellom kommunen og Brødrene Knutsen vedrørende området kalt Valbergheia 2. Venstre er glad for avtalen, men mener vi for framtida må ta mer hensyn til den boligsosiale handlingsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Reguleringsplanen for området er ferdig for lenge siden, og det er ikke riktig å gjøre endringen i den nå. Men Venstre mener at framtidige reguleringsplaner må legge til rette for sosial boligbygging.
Vi må gjøre det vi kan i kommunen for at flest mulig barn og unge kan vokse opp i gode og varierte nabolag. Derfor bør alle boligfelt inneholde noen rimelige tomter, gjerne tilpasset flerfamilieboliger. Disse må være reservert enkeltpersoner og familier som ikke har råd til å kjøpe eneboliger. Det kan gjelde flyktninger og andre mennesker som kommunen har en plikt til å støtte opp om.
Slike tomter må fordeles på alle nye boligfelt. På den måten kan vi få en variert bosetting over hele kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**