Fremgang for Venstre

I gårsdagens meningsmåling i Halden Arbeiderblad var Venstre med 4,8 % (+1,2) byens 4. største parti og havner på vippen mellom blokkene. “Vi vil samarbeide med dem som gir oss gjennomslag for opprydding i kommunal saksbehandling og i våre andre kjernesaker,” sier Halden Venstres leder Geir Helge Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Det tredje mandatet er godt innen rekkevidde for Venstre. Ifølge oversikten hos SSB ville dette gitt det beste resultatet for Venstre i Halden siden kommunesammenslåingen i 1967. – Det er spesielt gledelig at vi mobiliserer velgere som ikke stemte ved forrige valg, sier Sandsmark.

Granskning
Han er ikke overrasket over resultatene om tillit til Halden Kommune og ønsker om gransking.

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

– Jeg merker meg at selv hos posisjonspartiene er det et sterkt ønske om gransking. Ordførerens gjentatte karakteristikk av behovet for gransking som udokumenterte påstander er grundig tilbakevist av denne målingen. Behovet for gransking og reelle tiltak for å bedre tilliten til Halden kommune er nå så tydelig at det ikke lenger er ansvarlig å overse dette behovet.

– Hva mener du bør gjøres?

Ordføreren bør allerede på neste kommunestyremøte sette valg av nytt kontrollutvalg på sakskartet. Dernest bør det etableres en ordning for en grundigere gjennomgang av kommunens saksbehandling og en varslingsorden slik Venstre og de andre opposisjonspartiene har foreslått.

Opprydding

Hvem vil Venstre samarbeide med i en situasjon som gir Høyre og Frp 44,2 prosent og dagens posisjon Ap, SV og KrF 42,4 prosent?

– Vi ønsker at den reelle makta skal flyttes tilbake til kommunestyret. Dette betyr at vi kan gå inn i forpliktende samarbeide på en plattform som gir oss gjennomslag i viktige saker. Saker som ikke er dekket av plattformen skal avgjøres åpent i kommunestyret, svarer Sandsmark og legger til:

– Venstre vil samarbeide med dem som gir oss gjennomslag for opprydding i kommunal saksbehandling, tydelig og åpen politisk ledelse samt konkret offensiv politikk innen kjerneområdene oppvekst, kultur, miljø, sosialt ansvar og næringsutvikling,

Han vil bli overrasket om KrF og SV velger å fortsette i den nåværende konstellasjonen.

– Spesielt SV har helt klart tapt mye blant annet på den passive miljøpolitikken og manglende vilje til ungdomspolitikk.

Les mer i Halden Arbeiderblad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**