Fra rød til grønn skatt

Venstre ønsker ikke å øke det totale skattetrykket for borgerne, men vi går inn for en skatteomlegging som innebærer mindre skatt på positiv atferd, for eksempel arbeid – og mer skatt på negativ atferd, som foreksempel forurensende atferd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fra rød til grønn skatt
Leserinnlegg i Lindesnes Avis 4. oktober

Over hele verden øker hypigheten av ekstremvær, og følgene er katastrofale. Dette stopper en gang

Alvdal Skurlag

for alle den lenge pågående diskusjonen om klimaendringene er eksisterende eller ikke. Ikke bare er de eksisterende, de er her nå, og de har ført til et helt nytt fenomen: menneskeskapte naturkatastrofer. Klimaendringene er for alvorlige til at vi kan ignorere dem lengre, de er også for alvorlige til at det er nok med handling "kun" fra enkeltindivider. Vi er nødt til å handle samlet, med styringsmaktene i spissen.

Grønn skatt eller miljøskatt er skattlegging av forbruk og annen miljøfientlig adferd. Venstre vil ha et skatteskifte fra skatt på arbeid (rød skatt) til grønn skatt. Med denne skattepolitikken blir det mer lønnsomt å arbeide og investere i norske bedrifter og arbeidsplasser, samtidig blir det mindre lønnsomt med forbruk og forurensing.

Skatteskiftet vil føre til at forrurenseren selv betaler utgiftene han påfører samfunnet. Det vil også føre til at skatten på arbeid i Norge ikke blir for høy slik at vi mister vår høyt kvalifiserte og utdannede arbeidskraft til andre land.
Vi har alle en tendens til å kun fokusere på nuet, problemet er at når global oppvarming når punktet hvor folk flest merker følgene i livene sine, er det for sent å forhindre mange potensielle katastrofale endringer. Det er også viktig å huske at flere mennesker allerede merker klimaendringene på kroppen. Flere steder i verden ser vi for første gang at menneskeskapte naturkatastrofer krever liv.
Det finnes ingen alenestående løsninger på klimaproblemene, men dette er et steg på veien til å minske de allerede merkbare konsekvensene av global oppvarming.

Ingvild Wetrhus Thorsvik - landsmøte 2010

Det kinesiske tegnet for "krise" består av to tegn; tegnet for fare og tegnet for muligheter. Vi har enda muligheten til å forhindre noen av de katastrofale endringene global oppvarming fører med seg, men vi må handle samlet, og vi må handle nå!

Ingvild Wetrhus Thorsvik, nestleder Mandal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**