Ås Venstre besøker bedifter i Ås

Som ledd i Venstres nasjonale kampanje “1000 bedrifter på 20 dager” har Ås Venstre besøkt ulike bedrifter i Ås for å få innspill til Venstres næringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I høst besøker Venstre mange hundre bedrifter,- ikke for å fortelle om Venstres politikk, men for å lytte til hva de som eier og leder bedriftene tenker om hvordan det er å være næringsdrivende,og hva som kunne vært gjort for å legge bedre til rette for et blomstrende næringsliv. Målet med kampanjen er å få større innsikt i hverdagen til bedrifts-Norge, og bedre grunnlaget for både den nasjonale, regionale og kommunale næringspolitikken.

Trine Hvoslef- Eide, Erling Rognli og Solveig Schytz i Ås Venstre har så langt besøkt tre bedrifter:
• Blå landskapsarkitekter AS
• Schytz Engineering AS
• Kroerbarnehagene

– og flere bedrifter står for tur.

Besøkene har vært veldig inspirerende og lærerike,- og innspillene fra bedriftene blir fulgt opp både fra Venstre sentralt ved videreutvikling av Venstres næringspolitikk, og i Ås vil vi ta med oss konkrete lokale innspill inn i kommunepolitikken, ikke minst i forbindelse med kommuneplanarbeidet og som del av vårt programarbeid for kommunevalgprogrammet for 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**